WORKSHOP zameraný na tému agentúrneho zamestnávania, zamestnávania cudzincov a kontrol nelegálneho zamestnávania
#Aktuality #TlacoveSpravy

WORKSHOP zameraný na tému agentúrneho zamestnávania, zamestnávania cudzincov a kontrol nelegálneho zamestnávania

Publikovane:25/05/2023

Národný inšpektorát práce plánuje realizovať medzinárodný 2-dňový workshop zameraný na tému agentúrneho zamestnávania, zamestnávania cudzincov a kontrol nelegálneho zamestnávania určený pre zamestnávateľov, užívateľských zamestnávateľov a agentúry dočasného zamestnávania, ktorý sa bude konať 12. a 13. júna 2023 v Bratislave.

Aj vďaka fungujúcej spolupráci s Národným inšpektorátom práce, s ktorým naša Asociácia personálnych a facility služieb (APAFS) v roku 2022 podpísala Memorandum o spolupráci, budeme účastníkmi spomínaného workshopu a zároveň sa podieľame na organizovaní tohto podujatia.

Na podujatí budú prítomní zástupcovia rôznych inštitúcií (NIP, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR, Európsky orgán práce, Cudzinecká polícia, Finančná správa atď.). Odborníci z praxe poskytnú účastníkom praktické informácie napríklad k zamestnávaniu cudzincov na území SR, prinesú komplexný pohľad na práva a povinnosti týkajúce sa zamestnávania cudzincov, komunikáciu s úradmi a poisťovňami, upozornia na rôzne riziká s tým súvisiace a budú sa venovať aj téme nelegálnej práce.

Zástupcovia APAFS vystúpia v 1. bloku s témou „Zmeny systému škôl v rámci problematiky zamestnávania“ a v 2. bloku s témou „Zamestnávanie a obsadzovanie rôznych pracovných pozícií občanmi NO EÚ a reálne skúsenosti v slovenskom priemysle (automobilový, elektrotechnický, strojárenský, logistický a iný segment).

Radi Vám povieme viac

Bližšie informácie o asociácii APAFS, princípoch fungovania a členstve Vám poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

Zanechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.

Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná