O nás

O nás / Poslanie APAFS

apafs-fb-3.jpgAsociácia personálnych a facility služieb (APAFS) vznikla ako integrátor subjektov pôsobiacich v oblasti služieb zamestnanosti a oblasti integrovaného facility managementu (IFM).

Hlavným poslaním Asociácie personálnych a facility služieb je štandardizovať legislatívne nástroje ovplyvňujúce aktívnu politiku trhu práce a IFM.

Zámerom APAFS je byť odborným garantom a partnerom vlády Slovenskej republiky, štátnym a verejným inštitúciám v oblastiach uvedených vyššie. Každý člen asociácie APAFS tak automaticky získa garantované renomé a status kvalitného a spoľahlivého poskytovateľa služieb v oblasti HR, sprostredkovania práce a facility managementu.

APAFS je profesionálnym záujmovým združením, ktoré vytvára a rozvíja spoluprácu medzi personálnymi agentúrami a poskytovateľmi facility služieb.

Združuje právnické osoby na princípe rovnosti, dobrovoľnosti a transparentnosti. Členovia asociácie zdieľajú svoje skúsenosti, know-how a dôležité informácie medzi sebou, no čerpajú aj zo skúseností zahraničných odborníkov.

APAFS neustále rozvíja svoje partnerstvá a reprezentuje a presadzuje záujmy členov aj v rámci koordinácie legislatívnych procesov zameraných na zamestnanosť a facility management.

APAFS, ako združenie personálnych agentúr a poskytovateľov facility služieb, ktoré dlhodobo udržiavajú najvyšší štandard kvality služieb voči svojim klientom i zamestnancom, tak bude prirodzeným spôsobom poskytovať maximálny servis a zlepšovať úroveň služieb na trhu práce a facility managementu na Slovensku.

Naša Brožúra na stiahnutie

Radi Vám povieme viac

Bližšie informácie o asociácii APAFS, princípoch fungovania a členstve Vám poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

Zanechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.

Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná